Foto: Folio

Utviklingsprogrammet

Klart Lederskap er et utviklingsprogram for ledere som søker å oppnå resultatere sammen med andre.

Utviklingsprogrammet gir deg ferdigheter og konkrete verktøy som skaper effektivt samarbeid med kolleger, medarbeidere og kunder samt hjelper deg å bli en tydeligere leder.

Hvordan virker det?

Kurset er opplevelsesbasert og utgangspunktet er din egen virkelighet og erfaring. Teoretiske begrep og modeller er ispedd refleksjoner og praktiske øvelser der deltakerne i par og grupper trener på virkelige arbeidssituasjoner. Du velger en lærepartner tidlig i kurset, dere coacher, støtter og utfordrer hverandre gjennom hele programmet.

Innhold

Fokus på bevisstgjøring

Gjennom å være klar over hva du selv står for, tenker og vil, kan du påvirke miljøet ditt på en konstruktiv måte. Som leder må du ha evnen til å raskt identifisere hva som er fakta og hva som er din personlige tolkning av situasjonen.

Fokus på klare beskrivelser

Når du som leder har evnen til å beskrive dine ideer og intensjoner på en klar og inspirerende måte, skaper det motivasjon og ekte engasjement i andre. Med klare beskrivelser minimerer du også risikoen for at andre misforstår deg eller gjetter på hva du står for.

Fokus på oppriktig nysgjerrighet

En klar leder er nysgjerrig på andres opplevelser og ser at det er berikende å oppnå resultater. Klart Lederskap handler om evnen til å kunne lytte til og få andre til å snakke om sine synspunkter, kunnskap og erfaringer uten at de påvirkes av din oppfatning.

Fokus på klarhet og lærende samtaler

Lærende samtaler er et strukturert verktøy som skaper gjensidig læring mellom kolleger og har potensial til å forbedre læring på tvers av organisasjonen.

BESTILL BOKEN KLART LEDERSKAP

Hva hendte egentlig med det lovende samarbeidet med din sjef, dine kolleger og medarbeidere? På tross av gode intensjoner gjør skjulte agendaer, uoppklarte konflikter og misforståelser at ambisjonen om et vellykket partnerskap bortfaller.

I den reviderte utgaven tar Gervase R. Bushe sine ideer og forskningsresultater ett skritt videre. Han utvikler ideer om de ferdigheter som trengs for å utvikle et vellykket samarbeid og partnerskap.

Les mer og bestill»

ÅPNE PROGRAMMER

5000 deltakere har gått Klart Lederskap i Skandinavia.

Informasjon om aktuelle datoer for åpne programmer.

Les mer »

KLART LEDERSKAP C/O IML  |  RIDDERVOLDSGATE 4  | 0256 OSLO   |  + 47 22 54 34 20  |  MEDSKAPENDE@IML.NO